Logitus zadane bistvo ...

Kaj lahko (pri)dobite z nami:

1. Strokovno svetovanje, podprto z vsebinskim predznanjem z različnih področij dela

2. Preizkušene in delujoče rešitve

Vse nudene rešitve so uspešno delujoče in preizkušene v praksi pri referenčnih naročnikih in razvite v sodelovanju z našimi partnerji.                                        

3. Optimizacija poslovnih procesov

Naše delo je usmerjeno v optimizacijo poslovnih procesov, izkoriščanje prednosti elektronskega poslovanja ter dolgoročne hrambe gradiv. Lahko opravimo tudi analize stanja ali revizorske preglede.

4. Dokumentacija

Delo dokumentiramo, v primeru R&R projektov pripravimo dokumentacijo za uveljavljanje razvojnih olajšav.

5. Pravilna umestitev internega IT-ja ali odnosov z ostalimi IT partnerji

Večjim podjetjem z lastnim internim IT-jem znamo tega primerno umestiti ter ga preobraziti iz stroškovnega nosilca v storitveni center.

6. Transparentnost dela

Delo pri naročniku se opravlja na podlagi skrbno pripravljenih in s strani naročnika odobrenih planov aktivnosti. Napredek bo razviden iz rednih poročil in dokumentacije.

7. Vzpostavitev metrike uspešnosti

Vzpostavili in spremljali bomo realizacijo metrike uspešnosti delovanja internega IT-ja z vidika končnenega uporabnika.

8. Aktivno sodelovanje in povezovanje z vsemi področji poslovanja

Aktivno bomo sodelovali z vsemi področji poslovanja pri naročniku in vzpostavili dobre pogoje za izmenjavo informacij ter potreb.

9. Standardizacija

Pomagali vam bomo pripraviti interna organizacijska pravila, pravilnike, sistematizacijo delovnih mest ali drugo dokumentacijo.