Kako dela Logitus?

Varstvo podatkov

Za naše naročnike smo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci s področja prava pripravili dokumentacijsko in tehnološko zaokroženeno storitev, ki celovito obravnava problematiko varstva osebnih podatkov in sicer od osnutka priprave internega pravilnika za varstvo podatkov (vključno z opredelitvami glede videonadzora), osnutkov evidenc dejavnosti obdelave in privolitev oz. soglasij do osnutka pogodb o obdelavi podatkov ter informacijskih varnostnih politik za uporabnike. Obenem je v storitev vključena tudi pomoč pri implementaciji kontinuiranega preverjanja dejanskega stanja varstva podatkov v ustanovi (dokumentacijska osnova za izvedbo t.i. letnih pregledov ali inicialnih pregledov stanja v elektronski obliki).

Storitve so združene v smiselno zaokrožen paket, imenovan Pika na i, ki vključuje osnutke dokumentacije za zagotavljanje skladnosti z zahtevami predpisov, sprotne dopolnitve dokumentacije, bazo znanja s popisi korakov za zagotavljanje skladnosti in odgovori na najpogostejša vprašanja, zagotavljanje sledenja zakonodaji ter uporabo informacijske rešitve za dokumentiranje in vodenje zahtevkov oz. incidentov (v okviru portalske rešitve, ki je vzpostavljena na osnovi ITIL metodologije in jo naročniki eHrame Logitus že uporabljajo za druge namene) ter možnost vsakoletnega sodelovanja na delavnicah s področja varstva osebnih podatkov, ki so organizirane za naročnike tega paketa.

Namen oblikovanja omenjenih storitev je bila velikokrat izražena potreba, da se naročnikom eHrambe Logitus pomaga s pripravo vsebinsko poenotenih osnov za zagotavljanje skladnosti poslovanja na podlagi zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov ter aktualnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. In sicer tako, da na najbolj racionalen način uredijo zahteve in postopke s področja varstva podatkov z upoštevanjem že opravljenih aktivnosti v postopku priprave na zajem in e-hrambo. Obenem je dokumentacija pripravljena kot možna osnova za pripravo elektronskih privolitev oz. soglasij.

Storitev se je za področja vzgoje in izobraževanja pripravila tudi v sodelovanju s partnerji oz. ponudnikoma eŠola d.o.o. in eGlasbenaŠola d.o.o. z namenom preveritve ustreznosti vsebinskih osnov informacijskih varnostnih politik za uporabnike, privolitev za šolajoče in pripravo vsebinske osnove za uporabo pripomočka eSoglasja (velja samo za naročnike eAsistenta).

Storitev je najbolj primerna za naročnike, ki skladno z napotki 46. člen Zvop-2 za javnopravne osebe, imenujejo interno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (t.i.DPO) ali člane združenj in skupine, ki določijo skupno pooblaščeno osebo ali njenega namestnika (skladno z 47. členom Zvop-2).

Želim več informacij