Kako dela Logitus?

Varstvo podatkov

Za vse prevzemnike vzorčnih notranjih pravil s področja vzgoje in izobraževanja (VIZ) smo v sodelovanju s partnerji oz. ponudniki informacijskih sistemov (eŠola d.o.o., eGlasbenaŠola d.o.o.) ter zunanjimi sodelavci s področja prava pripravili povsem novo storitev, ki vključuje pripravo Kodeksa ravnanj, implementacijo, kontinuirano preverjanje dejanskega stanja varstva podatkov v ustanovi, poenoteno upravljanje vseh dopolnitev, sledenje zakonodaji in vodenje incidentov v okviru portalske rešitve, ki je vzpostavljena na osnovi ITIL metodologije.

Namen priprave poenotenega Kodeksa ravnanj je, da bi skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (t. i. GDPR, 40. člen) ustanovam na poenoten način olajšali postopke s področja varstva podatkov, kot nadaljevanje že opravljenih aktivnosti v postopku priprave na prevzem in e-hrambo. Obenem je dokumentacija pripravljena tudi kot osnova za poenoteno obravnavo elektronskih soglasij končnih uporabnikov informacijskih rešitev, katerih priprava se načrtuje v kratkem.

Kodeks ravnanj s prilogami opredeljuje vzpostavitev politike varstva podatkov in informacijske politike v ustanovi.

Kodeks ravnanj je pripravljen na način, da se lahko upošteva že vse predhodno opravljeno delo in sprejete dokumente (pravilnik o varstvu podatkov, izjave ipd.).

Storitev se lahko izvaja tudi v sodelovanju z zunanjo odgovorno osebo za varstvo podatkov (DPO), ki je z Logitusom izvedla vsebinsko uskladitev Kodeksa ravnanj s predhodno uporabljenimi dokumenti (pravilnik o varstvu podatkov, pogodba o obdelavi podatkov, izjave za posameznike, katalog podatkov, izjave ipd.) pri naročniku.

Vsi ponudniki storitev DPO oziroma zunanje odgovorne osebe za varstvo podatkov, s katerimi bodo izvedene uskladitve, bodo na tem mestu v prihodnje tudi objavljene.

Želim več informacij