Že poslujete brezpapirno? Skupaj z nami vam bo uspelo!

Paketi e-hramba

Paket S vključuje:

 • 1 uporabnik sistema e-hrambe za vpoglede in neposreden dostop do dokumentov v e-hrambi,
 • integracijski vmesnik do podprtega informacijskega sistema pri naročniku (za neomejeno število uporabnikov)
 • do 1 GB velikosti e-hrambe za vse shranjene dokumente,
 • 300 vloženih dokumentov/mesec (kvota dokumentov; se lahko prilagodi),
 • zagotavljanje avtentičnosti in revizijske sledi za kvoto dokumentov,
 • vključeno enkrat dnevno paketno časovno žigosanje za mesečni obseg do kvote dokumentov.

Paket M za vključuje tudi:

 • En dodaten uporabnik sistema e-hrambe za vpoglede in neposreden dostop do dokumentov v e-hrambi (dodatna odgovorna ali nadomestna oseba pri končnem naročniku),
 • dodatna kvota 200 vloženih dokumentov/mesec,
 • paketno časovno žigosanje za do 5 dodatnih uporabnikov e-hrambe.

Paket XL vključuje tudi:

 • Dodatna kvota 500 vloženih dokumentov/mesec,
 • dodatne uporabnike, vložene dokumente ali velikost prostora po potrebi glede na dejansko porabo.

Paket po meri:

 • Izbor po meri za več kot 1000 vloženih dokumentov/mesec.

Cena/vložen dokument od 0,01125 EUR za ves čas hrambe tega dokumenta v e-hrambi oziroma cena glede na dejansko velikost zasedenega prostora.

En dokument je lahko poljubno dolg!

 

Paket eRačuni vključuje:

 • en integracijski vmesnik do poslovno informacijskega sistema (SAOP/VASCO/GRAD/SEPTIMA/HERMES/PRONET Kranj/YUCE Celje/Dopika) za neomejeno število uporabnikov
 • do 1 GB velikosti e-hrambe za vse shranjene dokumente,
 • en paketni zajem vseh računov v eno datoteko (ob zaključku meseca) ali zajem vsakega gradiva posebej,
 • možnost hrambe prilog e-računov ter pripadajoče računovodske dokumentacije
 • zagotavljanje avtentičnosti in revizijske sledi za kvoto dokumentov,
 • vključeno paketno časovno žigosanje.
 •  

  Paketom se po želji doda tudi integracija s poljubnim jedrnim informacijskim sistemom naročnika za neomejeno število njegovih uporabnikov.

  Spremljevalne storitve (zajem, odbiranje, izločanje, izročanje, uničevanje gradiv) izvajajo naročniki samostojno skladno z določili potrjenih notranjih pravil. Naročnikom se lahko pomaga pri izbiri ustreznega izvajalca.

  Druge storitve se izvajajo skladno z določili v ceniku za dodatno delo (urna postavka).

  Želim več informacij