Že poslujete brezpapirno? Skupaj z nami vam bo uspelo!

Paketi e-hramba

Paket S vključuje:

 • 1 uporabnik sistema e-hrambe za vpoglede in neposreden dostop do dokumentov v e-hrambi,
 • integracijski vmesnik do podprtega informacijskega sistema pri naročniku (za neomejeno število uporabnikov)
 • do 1 GB velikosti e-hrambe za vse shranjene dokumente,
 • 300 vloženih dokumentov/mesec (kvota dokumentov; se lahko prilagodi),
 • zagotavljanje avtentičnosti in revizijske sledi za kvoto dokumentov,
 • vključeno enkrat dnevno paketno časovno žigosanje za mesečni obseg do kvote dokumentov.

Paket M za vključuje tudi:

 • En dodaten uporabnik sistema e-hrambe za vpoglede in neposreden dostop do dokumentov v e-hrambi (dodatna odgovorna ali nadomestna oseba pri končnem naročniku),
 • dodatna kvota 200 vloženih dokumentov/mesec,
 • paketno časovno žigosanje za do 5 dodatnih uporabnikov e-hrambe.

Paket XL vključuje tudi:

 • Dodatna kvota 500 vloženih dokumentov/mesec,
 • dodatne uporabnike, vložene dokumente ali velikost prostora po potrebi glede na dejansko porabo.

Paket po meri:

 • Izbor po meri za več kot 1000 vloženih dokumentov/mesec.

Cena/vložen dokument od 0,01125 EUR za ves čas hrambe tega dokumenta v e-hrambi oziroma cena glede na dejansko velikost zasedenega prostora.

En dokument je lahko poljubno dolg!

 

Paket eRačuni vključuje:

 • en integracijski vmesnik do poslovno informacijskega sistema (SAOP/VASCO/GRAD/SEPTIMA/HERMES/PRONET Kranj/YUCE Celje/Dopika) za neomejeno število uporabnikov
 • do 1 GB velikosti e-hrambe za vse shranjene dokumente,
 • en paketni zajem vseh računov v eno datoteko (ob zaključku meseca) ali zajem vsakega gradiva posebej,
 • možnost hrambe prilog e-računov ter pripadajoče računovodske dokumentacije
 • zagotavljanje avtentičnosti in revizijske sledi za kvoto dokumentov,
 • vključeno paketno časovno žigosanje.
 •  

  Paketom se po želji doda tudi integracija s poljubnim jedrnim informacijskim sistemom naročnika za neomejeno število njegovih uporabnikov.

  Spremljevalne  storitve (zajem, uničevanje gradiv) se izvajajo samo v obsegu predvidenem v potrjenih notranjih pravilih za izvajanje storitve eHrambe Logitus.

  Spremljevalne storitve za posameznega naročnika se sicer ne izvajajo, naročnikom pa se lahko svetuje in pomaga pri izbiri ustreznega izvajalca.

  Druge storitve se izvajajo skladno z določili v ceniku za dodatno delo (urna postavka).

  Želim več informacij