Politika zasebnosti

Družba Logitus spoštuje zasebnost uporabnikov. Vsi osebni podatki uporabnikov pridobljeni preko spletnega ali prijavnega obrazca, naročilnice ali pogodbe so last družbe Logitus d.o.o..

Informacije o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov je, v kolikor ni v posameznem pogodbenem razmerju opredeljeno drugače, družba LOGITUS informacijski sistemi d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana (matična številka: 2275252000).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in roki hrambe
Logitus d.o.o. osebne podatke uporabnikov pridobiva samo na podlagi predhodne osebne privolitve.

Kot osebna privolitev se šteje oddaja spletnega ali prijavnega obrazca (npr. naročilnica, potrditveno elektronsko sporočilo za prijavo na novice in dogodke ipd.), pri čemer se osebni podatki hranijo do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov ali prenehanja uporabe e-storitev Logitus, katerih del je tudi eHrambe Logitus, oziroma modula elektronske trgovine).

Za osebno privolitev k obdelavi osebnih podatkov se šteje tudi vzpostavljeno pogodbeno razmerje. Osebni podatki se v tem primeru hranijo in obdelujejo ves čas trajanja pogodbenih razmerij (do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev).

Namen obdelave
Osebne podatke posameznikov Logitus d.o.o. potrebuje in obdeluje za namene neposrednega komuniciranje z uporabniki, izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti do uporabnikov in e-storitev ter elektronske hrambe oziroma modula elektronske trgovine (tj. redno obveščanje o izvedenih ukrepih, tehničnih in drugih posodobitvah, tehnična podpora itd.).

V kolikor je posameznik za to podal izrecno soglasje, se osebni podatki obdelujejo tudi za namene neposrednega trženja (tj. obveščanja o novostih in drugih storitvah ali izdelkih družbe Logitus d.o.o. ali njegovih partnerjev, v kolikor so le-ti neposredno povezani z e-storitvami Logitus in so ali bodo na voljo).

Vrste osebnih podatkov
Logitus d.o.o. obdeluje vse osebne podatke, ki jih posameznik posreduje in sicer: osebno ime, telefonska številka, elektronski naslov, odtis digitalnega potrdila, naziv delovnega mesta.

Logitus lahko zaprosi končnega naročnika tudi za posredovanje stalnega IP naslova, v kolikor je podatek potreben za omejevanje omrežnega prometa uporabe e-storitev Logitus.

Iznos v tretje države
Logitus d.o.o. ne iznaša osebnih podatkov posameznikov v tretje države.

Pravice posameznikov
Logitus d.o.o. zagotavlja vsakemu posamezniku izvrševanje:
- pravice do seznanitve z osebnimi podatki in pridobitvijo informacije o lokaciji hrambe lastnih osebnih podatkov,
- pravico do popravka, začasne omejitve uporabe in obdelave in pravico do trajnega izbrisa osebnih podatkov,
- pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov,
- pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje preko imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: info@logitus.com ali poštni naslov Logitus d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana.

Logitus d.o.o. se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na zahtevo posameznika v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v enem mesecu od prejema zahteve.

Zoper ravnanja družbe Logitus d.o.o. je posamezniku zagotovljena tudi pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Logitus d.o.o. ne sprejema odločitev, ki bi temeljile le na avtomatizirani obdelavi posameznikovih osebnih podatkov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

Analiza in obvladovanje tveganj
Logitus d.o.o. opravlja storitve eHrambe na podlagi Notranjih pravil, kateri sestavni del je tudi analiza z ukrepi za obvladovanje tveganj, skladnimi z Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ). V okviru le-teh izvaja stroge varnostne ukrepe in redne letne revizije presoje ustreznosti ocene tveganj ter doslednosti izvajanja ukrepov za zmanjševanje tveganj.

V primeru, da bi poslovanje s posameznikom predstavljalo tveganje za Logitus d.o.o., ki je višje od zaznanega v oceni tveganj, si Logitus d.o.o. pridržuje pravico sprejeti dodatne ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, ki med drugim lahko vključujejo tudi omejitev dostopa do storitev in produktov Logitus d.o.o.

Pogodbeni partnerji in obdelovalci
Logitus d.o.o. določene storitve zagotavlja oziroma izvaja v sodelovanju s pogodbenimi partnerji, ki skladno z lastnimi pogoji zagotavljajo zadostna jamstva v smislu strokovnega znanja, zanesljivosti in virov izvajanja tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost obdelave osebnih podatkov. V razmerju do pogodbenih partnerjev odgovornost za izvajanje storitev, ki so sestavni del Logitusovih storitev ali v obsegu dogovorjenih obdelav, prevzema Logitus d.o.o.. Pogodbeni partner sicer samostojno in v celoti odgovarja za lastne aktivnosti.

Za delovanje spletne strani je sklenjena poslovna pogodba in pogodba o obdelavi osebnih podatkov s podjetjem AV-Studio d.o.o., ki zagotavlja tehnološko rešitev za upravljanje in pošiljanje novic imenovano GDPR manager.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in bolj preprosta. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove nastavitve (preference) in izkušnje. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tudi bolj učinkovito in prijetno.
Razlogov za uporabo piškotkov je več. Kot prvi je zagotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (izbira jezika, število prikazanih rezultatov, velikost pisave, itd.). Obenem piškotki pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (registracija, vsebina nakupovalne košarice, prijava na
e-novice, ogled videa, itd.) ali zbiranju podatkov o navadah spletnih uporabnikov (število obiskov, uporabnikom zanimiva vsebina, itd.), s katerimi si pomagamo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo in lahko tudi ocenimo učinkovitost zasnove spletne strani.

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?

Nastavitve o uporabi piškotkov lahko kadarkoli samostojno spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.
Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.
Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, se bo opozorilo o uporabi piškotkov prikazalo ob vsakem obisku in bo to dolgoročno vplivalo na vašo slabšo uporabniško izkušnjo.
Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete http://www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih. Lahko pa nas kontaktirate preko kontaktnega elektronskega naslova.

Piškotki, ki jih uporabljajo spletne strani družbe Logitus

Nujno potrebni piškotki
Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine, omogočajo delovanje obrazcev, košarice in drugih bistvenih elementov spletne strani.
Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.
Primer uporabljenih piškotkov: ASP.NET_SessionId.

Google
Google uprablja piškotke za shranjevanje priljubljenih uporabniških nastavitev, izbire jezikovne verzije, št. prikazanih zadetkov in vrednosti, prikaz informacij na Google zemljevidih ter mnogih drugih funkcionalnosti in storitev tega spletnega giganta.
Več >>

Google Analytics
Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.
Več >>

Končne določbe

Ta politika zasebnosti zavezuje posameznike, ki uporabljajo storitve Logitus d.o.o.. V primeru vzpostavljenega pravnega razmerja je ta politika zasebnosti sestavni del pogodbenega razmerja. V kolikor si posamezne pogodbene določbe in pogoji te politike nasprotujejo, se uporabljajo pogodbena določila.

Logitus uporablja napredno požarno zaščito (IPS), s katero ne posega v varne seje (SSL, HTTPS).

Ta politika zasebnosti (ver. 2.0) prične veljati z dnem 25.5.2018.

Logitus d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani https://www.logitus.com javno dostopna.

Logitus d.o.o.

Brezpapirno poslovanje - smerokaz