Svetujemo in tudi poskrbimo, da se naši nasveti udejanijo v praksi.

Svetovanje in uvajanje IT

Svetovanje in uvajanje informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) si predstavljamo kot neločljivi celoti. Ne verjamemo v svetovanje brez tega, da bi dokazali, da so nasveti uresničljivi in naročnikom prinesejo napovedane koristi.

Znamo prevzeti odgovornost za uvajanje sprememb.

IT storitve in rešitve uvajamo na osnovi projektnih metodologij. V času uvajanja skrbimo za pravočasne korekcije odstopanj od postavljenih planov in ustrezno dokumentiranost po zahtevah ISO ali drugih standardov.

Kako gradimo IT sisteme v praksi in kakšne so izkušnje naročnikov?

Preberite si nekaj prispevkov, iz katerih je razvidno, da znamo stopiti v čevlje naročnikov. Pred tem želimo naročnike spoznati, jih dobro razumeti in nato pomagati, da z uvedbo tehnološko organizacijskih rešitev postanejo še boljši ali celo prvi med enakimi:

Našim naročnikom nudimo tudi:

  • pripravo strategij ter planov poslovanja s področja razvoja poslovanja, organizacije ter informatike,
  • preslikavo letnih planov v operativno izvedbo ter upravljanje dela,
  • pomoč pri izvajanju preoblikovanj družb (akvizicije, sprememba poslovanja, delovanje informacijskih okolij in podobno),
  • razvoj novih dodanih vrednosti ali storitev s pomočjo informacijske tehnologije,
  • delavnice in aktivnosti na kadrovskem področju v povezavi z informacijsko tehnologijo (coaching, timsko delo, metrika delovanja IT skupin),
  • popis procesov.

Ceno za naročnika oblikujemo kot rešitev na ključ do izvedbe brez skritih stroškov ali kot plačilo po dejansko opravljenem delu ali porabljenih urah.

Želim več informacij

Brezpapirno poslovanje - smerokaz