Svetujemo in tudi poskrbimo, da se naši nasveti udejanijo v praksi.

Svetovanje in uvajanje IT

Svetovanje in uvajanje IT si predstavljamo kot neločljivi celoti. Ne verjamemo v svetovanje brez tega, da bi dokazali, da so nasveti uresničljivi in naročnikom prinesejo napovedane koristi.

Znamo tudi prevzeti odgovornost  za uvajanje sprememb.

IT storitve in rešitve uvajamo na osnovi projektnih metodologij. V času uvajanja skrbimo tudi za pravočasne korekcije odstopanj od  postavljenih planov in ustrezno dokumentiranost po zahtevah ISO ali drugih standardov.

Kako gradimo IT sisteme v praksi in kakšne so izkušnje naročnikov?

Preberite si nekaj prispevkov, iz katerih je razvidno, da znamo tudi stopiti v čevlje naročnikov. Pred tem pa naročnike želimo spoznati, jih dobro razumeti in nato pomagati, da z uvedbo tehnološko - organizacijskih rešitev postanejo še boljši ali celo prvi med enakimi:

Našim naročnikom nudimo tudi:

  • pripravo strategij ter planov poslovanja s področja razvoja poslovanja, organizacije ter informatike,
  • preslikavo letnih planov v operativno izvedbo ter upravljanje dela,
  • pomoč pri izvajanju preoblikovanj družb (akvizicije, sprememba poslovanja, delovanje IT okolij in podobno),
  • razvoj novih dodanih vrednosti ali storitev s pomočjo IT-ja,
  • delavnice in aktivnosti na kadrovskem področju v povezavi z IT-jem (coaching, timsko delo, metrika delovanja IT skupin),
  • popis procesov.

Ceno za naročnika oblikujemo kot rešitev na ključ do izvedbe brez skritih stroškov ali kot plačilo po dejansko opravljenem delu – porabljenih urah.

Želim več informacij

Brezpapirno poslovanje - smerokaz