Pogoji uporabe

Družba Logitus d.o.o. pridržuje vse pravice za vsebine, oblikovanje, besedila, slike ter druge grafične prikaze na tem strežniku, ki se lahko uporabljajo samo v nekomercialne namene pod pogojem ohranjanja vseh opozoril in navedb avtorskih pravic. Namensko zbiranje podatkov s tega strežnika, vsako prepisovanje, razmnoževanje ali kakšno drugače razširjanje v druge namene izrecno ni dovoljeno, razen s predhodnim soglasjem družbe Logitus d.o.o..

Spletne strani družbe Logitus d.o.o. so informativnega značaja in so namenjene prostovoljnemu pridobivanju splošnih informacij s strani uporabnikov.

Ne glede na našo odločenost, da bomo strani redno vzdrževali in dopolnjevali, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost ter popolnost ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila posledica uporabe podatkov, vsebin in informacij pridobljenih na tem spletnem strežniku ali na katerikoli uporabljeni povezavi do drugih spletnih mest.

Poleg objavljanja lastnih vsebin si pridržujemo pravico vgradnje preusmeritev in napotitev na druge spletne strežnike, v kolikor bo s tem za uporabnika omogočena večja preglednost, dopolnitev tega spletnega strežnika ali preprostost pridobivanja informacij.  Uporabniki dostopajo do spletnih povezav na izključno lastno odgovornost. Družba Logitus d.o.o. tudi ne zagotavlja nikakršne varnosti za uporabo ali dostop do v povezavah uporabljenih drugih spletnih mest.

Pred pričetkom uporabe prijave na novice in dogodke je potrebno to funkcijo potrditi v prejetem elektronskem sporočilu. Poleg potrditve je za sistem novic in dogodkov omogočena tudi odjava. Družba Logitus si pridržuje pravico omejevanja dostopa ali izključitve uporabnika iz sistema novic in dogodkov brez vnaprejšnje napovedi in pojasnila.

Vse težave v zvezi z delovanjem tega portala se lahko sporoči na elektronski naslov pomoc(at)logitus.com. V zvezi z zagotavljanjem pomoči uporabnikom Logitus ne zagotavlja nobene odzivnosti.

Logotip je zaščitena blagovna znamka.

(Ver. marec 2013)
Brezpapirno poslovanje - smerokaz