Optimizacija in nadzor se izvaja po meri vsakega naročnika na osnovi dolgoletnih izkušenj ter dobrih praks.

Optimizacija in nadzor IT

Nadzor nad izvajanjem obsežnejših informacijskih projektov

Naše bogate izkušnje so še posebej dobrodošle pri obsežnih ali časovno/finančno kritičnih projektih, kjer prevzamemo nadzor in v imenu naročnika skrbimo za izvedbo v rokih, primerni kvaliteti in obsegu.

Prevzem vodenja informatike ter inovacij

Ste že kdaj pomislili, da bi najeli osebo za pomoč pri vodenju ali usmerjanju aktivnosti na področju informatike? Pri tem vam lahko pomagamo zaradi našega širokega znanja.

Analiza stanja

Sodelovanje z novimi naročniki običajno pričnemo z analizo stanja ter izdelavo predlogov razvoja, nujnih korekcij in optimizacije upravljanja informatike ali analiziranih poslovnih procesov. Velikokrat nas zaprosite tudi za "drugo mnenje" o vašem IT-ju ter obstoječih partnerjih.

Na tak način:

  • se z novim naročnikom dobro spoznamo že pred sklenitvijo obsežnejših pogodb o opravljanju storitev,
  • lahko čas opravljanja in trajanja analize prilagodimo velikosti naročnika,
  • naročnik naše sposobnosti oceni na konkretnih zadolžitvah,
  • naročnik v začetnem obdobju nima velikih finančnih stroškov.

Optimizacija delovanja ali uvajanja informacijskih sistemov

V nadaljnjih fazah lahko namesto vas poskrbimo za:

  • optimizacijo delovanja in porabe virov s področja informatike,
  • izbirne postopke,
  • prevzem komunikacije in koordinacije do zunanjih izvajalcev/partnerjev s področja komunikacij in IT,
  • kompleksne analize problemov (tako pri uvajanju, uporabi ali odločanju o informacijski infrastrukturi, komunikacijah, sistemih, partnerjih, zaposlenih),
  • primerno uporabo outsourcinga IT.
Privarčujete več, kot stanejo naše storitve. Že od 500 EUR/mesec.

Želim več informacij

Brezpapirno poslovanje - smerokaz