Že poslujete brezpapirno? Skupaj z nami vam bo uspelo!

Vklop naročniškega razmerja

Storitev e-hrambe je zasnovana kot ENOTNA in CELOVITA e-hramba za VSO dokumentacijo oziroma dokumentarno gradivo, ne glede na to ali je gradivo vloženo ročno oziroma s pomočjo informacijskih sistemov.

V eHrambi Logitus trenutno ni predvideno shranjevanje samostojnega avdiovizualnega in zvočnega gradiva.

1. SKLEPANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA za uporabo e-hrambe in dokumentnega modula

Prvi korak k prehodu v brezpapirno poslovanje je sklenitev naročniškega razmerja za storitev e-hrambe ali oddaja spletnega naročila.

Storitev e-hrambe je namreč neločljiv del jedrnega informacijskega sistema in njegovega upravljanja z gradivi ( t.i. DMS - document management modul).

Naši partnerji in hkrati ponudniki jedrnih informacijskih sistemov ter modulov za upravljanjem z gradivi so:

2. SKLEPANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA za uporabo in prevzem Vzorčnih notranjih pravil

Za prevzem in uvajanje Vzorčnih notranjih pravil se sočasno z naročnino e-hrambe sklene naročniško razmerje z družbo Logitus.

Le s prevzetimi vzorčnimi notranjimi pravili Logitus so (za naročnike e-hrambe Logitus) izpolnjene vse zakonodajne zahteve za brezpapirno poslovanje oziroma je dovoljeno shranjevanje samo elektronske verzije gradiv.

3. DOSTOP DO E-HRAMBE

Dostop do e-hrambe je mogoč na dva načina:

  • običajni uporabniki (vpogled v gradivo se vrši preko jedrnih informacijskih rešitev naših partnerjev; uporabno za vpogled v posamezno gradivo oziroma dokument)
  • skrbniki dokumentarnega in arhivskega gradiva, poslovni administratorji ali zastopniki družb/organizacij (vpogled v vse gradivo posamezne organizacije/ustanove se vrši s pomočjo namenskega spletnega vmesnika e-hrambe, a le z lastnim digitalnim potrdilom*).

*Za dostopanje se lahko uporabi katerokoli lastno digitalno potrdilo, ki je izdano pri ponudnikih digitalnih potrdil v Sloveniji.

Končni naročniki, javnopravne osebe, morajo za podpisovanje praviloma uporabljati kvalificirana digitalna potrdila izdajatelja SIGEN-CA, ki so lahko izdana na ime fizične osebe ali so digitalna potrdila za t.i. splošni naziv.

4. ROČNI ZAJEM DOKUMENTACIJE

Z dostopom do spletnega vmesnika se pridobi tudi možnost ročnega zajema (shranjevanja) gradiv v e-hrambo (t.i. on-line shranjevanje, primerno za shranjevanje posameznih dokumentov).

Za ročni zajem in shranjevanje večjega, sočasnega števila dokumentov se pri naročniku najprej preveri tehnične možnosti in ustreznost obstoječe opreme za digitalizacijo (skener ter namenska programska oprema).

5. SHRANJEVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE iz drugih informacijskih sistemov

Za shranjevanje drugih gradiv oziroma vrst dokumentacije (pisarniško poslovanje, delovodniki, finance in računovodstvo, prehrana, ipd.) ponudnikom teh rešitev (kot npr. eŠOLA, eGLASBENAŠOLA, SRC Infonet, HALCOM, SAOP, VASCO, GRAD, SEPTIMA, HERMES, PRONET KRANJ, YUCE CELJE, DOPIKA) omogočamo uporabo namenskih vmesnikov za izmenjavo in zajem v eHrambo Logitus tako, da bo vaše poslovanje lahko POPOLNOMA BREZPAPIRNO in na osnovi ENE in ISTE E-HRAMBE.

6. ZAJEM DOKUMENTACIJE iz namenskih informacijskih sistemov

V sodelovanju s ponudnikom FIN-PRO d.o.o. sta omogočena zajem in e-hramba biokemičnih izvidov iz informacijske rešitve LABIS.

Želim več informacij