Povezuje in ponuja končne rešitve.

Kako dela Logitus?

LOGITUS MED NAROČNIKI IN PONUDNIKI

Logitus zna predstavljati vezni člen med naročniki in ponudniki informacijskih rešitev.

Vloga družbe Logitus v relaciji Logitus - med naročniki in ponudniki:

 • analiza stanja in priprava korektivnih ukrepov na osnovi ocene tveganj,
 • pomoč pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami s področja varstva podatkov,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije ali planov,
 • upravljanje in nadzor izvajanja aktivnosti ter spletna podpora na osnovi metodologije ITIL
 • izdelava študij,
 • izobraževanje s področja brezpapirnega poslovanja in elektronskih delovodnikov,
 • zagotavljanje certificirane storitve dolgoročne e-hrambe,
 • zagotavljanje pravne veljavnosti gradiva na osnovi prevzema pri Arhivu RS potrjenih vzorčnih notranjih pravil.

Naši naročniki so običajno:

 • ustanove s področij vzgoje in izobraževanja, zdravstva, finančno-računovodskih storitev oziroma drugih dejavnosti, kjer samostojno ali skupaj s partnerji zagotavljamo informacijske rešitve s področja brezpapirnega poslovanja,
 • direktorji ali predsedniki uprav družb, ki si želijo kompleksnih vsebinskih svetovanj,
 • interni informatiki.

V vlogi sodelujočih ponudnikov so:

 • ponudniki jedrnih informacijskih rešitev,
 • sistemski integratorji,
 • drugi svetovalci (informacijski, pravni ali vsebinski).

LOGITUS KOT PONUDNIK

Najboljši primer dobre prakse in poglobljenega sodelovanja z našim partnerji je vodilo k pripravi celovitih rešitev za končne naročnike oziroma njihove uporabnike.