Povezuje in ponuja končne rešitve.

Kako dela Logitus?

LOGITUS MED NAROČNIKI IN PONUDNIKI

Logitus zna predstavljati vezni člen med naročniki in ponudniki.

Vloga družbe Logitus v relaciji Logitus - med naročniki in ponudniki:

 • analiza stanja, izbor in določitev najbolj ustreznih ukrepov ali izborov IT rešitev,
 • urejanje pogodbenih odnosov, poslovnih ali projektnih planov,
 • upravljanje in nadzor izvajanja s strani naročnikov potrjenih nalog,
 • spremljanje in vrednotenje vrednosti naročnikovega IT-ja,
 • spremljanje in nadzor izvajanja IT aktivnosti in cen,
 • vzpostavljanje najustreznejših načinov komuniciranja (interno in s ponudniki),
 • izdelava študij.

Naši naročniki so običajno:

 • direktorji ali predsedniki uprav družb,
 • deležniki ali lastniki družb,
 • vodje ali direktorji IT-jev,
 • podjetja v oskrbovalni verigi večjih družb.

V vlogi ponudnikov so pri takih projektih:

 • sistemski integratorji,
 • drugi svetovalci ali revizorji informacijskih sistemov,
 • distributerji ali ponudniki informacijskih rešitev in opreme.

LOGITUS KOT PONUDNIK

Najboljši primeri dobre prakse ali razširjeno sodelovanje z izbranimi ponudniki je vodilo k pripravi rešitev za končne naročnike ali njihove uporabnike, ki se nudijo in razvijajo skupaj z našimi partnerji.