Napoved vzdrževalnih posegov dne 17.1.2024 ter 23.1.2024

10. 1. 2024

Dne 17.1. ter 23.1.2024 bomo od 20h dalje do največ 22h izvajali aktivnosti nadgradnje podatkovnih baz. V tem obdobju bo lahko kratkotrajno moten dostop do storitve eHrambe Logitus.

Med posegom bomo spremljali statistike dejanske uporabe in aktivnosti prilagajali glede na ugotovitve, zato predvidevamo, da poseg ne bo imel večjega vpliva na končne uporabnike naših storitev.

Nadgradnja podatkovnih baz se izvaja v okviru rednih nadgradenj in posodobitev informacijske infrastrukture storitve eHrambe Logitus.