Napoved vzdrževalnega posega dne 15.06.2023

7. 6. 2023

Dne 15.6.2023 bomo od 17h dalje do največ 22h izvajali aktivnosti menjave požarne pregrade. V tem obdobju bo lahko kratkotrajno moten dostop do storitve eHrambe Logitus.

Med posegom bomo spremljali statistike dejanske uporabe in aktivnosti prilagajali glede na ugotovitve, zato predvidevamo, da poseg ne bo imel večjega vpliva na končne uporabnike naših storitev.

Nova požarna pregrada se namešča v okviru rednih nadgradenj in posodobitev informacijske infrastrukture storitve eHrambe Logitus.