Vzpostavitev možnosti prijave z novo, elektronsko osebno izkaznico

28. 10. 2022
Sočasno s pričetkom distribucije PIN kod za aktivacijo funkcionalnosti nove elektronske osebne izkaznice smo vsem naročnikom eHrambe Logitus omogočili prijavo v eHrambo Logitus tudi na tak način.

Prijava v eHrambo Logitus z novo osebno izkaznico lahko poteka neposredno (brez predhodne prijave v SI-PASS). Zaradi varnostnih razlogov pa je omogočena prijave le z digitalnim kvalificiranim potrdilom za VISOKO raven.

Več o novi elektronski izkaznici si lahko preberete na naslednjih virih: