Obnova certifikata za storitev eHramba Logitus (2022)

20. 4. 2022
Certifikacija storitve po trenutni zakonodaji pomeni najvišjo raven preverjanja izvajanja storitve dolgoročne hrambe, zaradi česar ponudnik lahko hrani za naročnike katerokoli vrsto gradiv.

Certifikacijo se doseže le v primeru izpolnitve vseh predpisanih zahtev ter s preveritvijo dejanskega izvajanja, ki ga v postopku preveritve izvedejo neodvisni revizorji informacijskih sistemov pod nadzorom Arhiva RS.

Register podeljenih certifikacij Arhiva RS je dosegljiv na spletu. V certifikatu je naveden tudi nabor storitev, ki so sestavni del zajema in e-hrambe.