Napoved menjave transportnega certifikata eHrambe Logitus

10. 9. 2020

Dne 21.09.2020 (ob 17 uri) bomo zaradi poteka veljavnosti izvedli menjavo strežniškega potrdila eHramba Transport, ki se primarno uporablja za vzpostavljanje varne povezave med informacijskimi rešitvami, ki uporabljajo WCF (Windows Communication Foundation) način integracije do eHrambe Logitus.

O tem smo najprej obvestili t.i. integratorje (ponudniki informacijskih rešitev). Skupaj z njimi bodo izvedena testiranja postopkov in priprava uporabniških navodil. Slednja bomo vsem končnim uporabnikom posredovali takoj po zaključenih testiranjih (predvidoma 17.9.2020).

Za ustrezno delovanje predhodno omenjenih vrst integracij mora biti izvedena tudi namestitev javnega dela digitalnega potrdila na uporabniški strani. Postopek menjave je zelo preprost in ga izvede vsak uporabnik zase samo le pri tistih informacijskih rešitvah, ki so nameščene na lastni opremi (npr. menjava digitalnega potrdila na računalniku računovodje v šoli/zdravstveni ustanovi, na katerem je nameščen finančno - računovodski informacijski sistem, ki je povezan z eHrambo Logitus). Vsem tovrstnim uporabnikom predlagamo, da izvedejo namestitev čimprej po 21.9.2020, saj bo predhodno digitalno potrdilo prenehalo delovati in povezava do eHrambe Logitus ne bo več mogoča.

Menjava digitalnega potrdila se bo v spletnih rešitev (kot so npr. eAsistent in eGlasbenaŠola) izvedla na strežniški ravni, zato tovrstnim uporabnikom ne bo potrebno ničesar izvesti.

Vsem naročnikom ali integratorjem, ki bi imeli dodatna vprašanja ali bodo poslali prošnjo za pomoč, bomo še 30 dni po izvedeni menjavi nudili brezplačno pomoč za morebitne težave z namestitvijo po navodilih.

Za namestitve, ki jih upravljajo integratorji, končnim naročnikom priporočamo, da se glede menjave uskladijo neposredno z njimi in jih tudi zaprosijo za pomoč oz. izvedbo po sicer usklajenih postopkih medsebojnega sodelovanja.