eHramba eRačuni

Cena: 26 €

Naročamo eHrambo eRačuni za obdobje 12 mesecev z integracijskim vmesnikom eHrambe eRačuni do enega poslovno informacijskega sistema ter skupno velikostjo eHrambe eRačuni do 1GB skladno s Splošnimi pogoji in Postopkom vklopa in uporabe.

Cena 26 EUR/mesec za paketni zajem* vseh eRačunov/mesec. Enkratni strošek vklopa storitve je 166 EUR. Vse cene so brez DDV.

Cena ne vključuje stroškov za module ali uvedbe ponudnikov finančno-informacijskih sistemov.

ZA USTANOVE POGODBENICE – eHramba eRačunov je VKLJUČENA v obstoječe pakete
.

eHramba eRačunov je vključena v eHrambo Logitus eAsistent za uporabnike paketov M in XL, ker že vključujejo 2 skrbnika. Pri paketih S je potrebno doplačilo za 1 skrbnika eHrambe - za računovodski del, ki znaša 9,00 eur + ddv/mesec.

Vklop in uporaba eRačunov se dodatno ne zaračunavata. Uporaba eRačunov in ostale računovodske dokumentacije se šteje v kvoto paketa dogovorjenega z veljavno pogodbo.

*Tehnična obrazložitev paketnega zajema eRačunov: Paketni zajem pomeni izvedbo zajema eRačunov v paketu s paketnim časovnim žigosanjem.

Stroški preseganja paketa (povečan obseg uporabe glede na paket): po veljavnem ceniku Logitus.

Naročilo se oddaja kot aneks k obstoječi pogodbi
*Sprejemam ceno, politiko zasebnosti, splošne pogoje ter postopek vklopa in uporabe

Polja, označena z *, so obvezna.