Omogočamo prehod iz poljubnega ponudnika na naše rešitve BREZ INVESTICIJ.

Paket Srednje veliki

Paket Srednje veliki je namenjen malim in srednje velikim zdravstvenim organizacijam z več kot enim zaposlenim zdravnikom.

Paket Srednje veliki zagotavlja:

 • integracijo z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21/Isoz21,
 • brezpapirno poslovanje s pomočjo dokumentnega modula (DMS) in uporabo vzorčnih notranjih pravil za področje zdravstva (Paket M),
 • uporabo CRM portala za število uporabnikov po izbiri,
 • avtomatično obveščanje skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah,
 • druge opomnike po SMS (do dogovorjene mesečne kvote SMS sporočil/mesec) ali e-pošti,
 • delovno okolje za naročniško sprejemne službe (sprejem klicev in uvrstitev le-teh v CRM portal),
 • informacijsko rešitev za preprosto vračanje klicev z enim klikom,
 • preglede vseh komunikacij s pacienti na enem mestu (epošta, SMS, klici),
 • beleženje klicev za IP Centreks v času zasedenosti, nedosegljivosti ali izven delovnika,
 • pregled vseh prihodkov za paciente na enem mestu,
 • integracijo brezpapirnega poslovanja s finančno računovodskim produktom SAOP,
 • intranetni portal (za splošne in medicinske informacije v organizaciji),
 • rešitev za ročno beleženje izhodne pošte v CRM portalu,
 • možnost izmenjave laboratorijskih izvidov v elektronski obliki (z izbranimi organizacijami).

Opcijsko:

 • zagotavljanje spletne predstavitve in e-naročanja,
 • delovanje Birpis21/Isoz21 kot storitev v oblaku (brez nameščene strežniške opreme pri zdravstveni organizaciji - naročniku),
 • vzpostavitev elektronskih odobritev in podatkovnih tokov (e-računi, e-pogodbe, e-naročilnice, e-nabave) kot sestavni del intranetnega portala zdravstvene organizacije.

Želim več informacij