Omogočamo prehod iz poljubnega ponudnika na naše rešitve BREZ INVESTICIJ.

Medicinska informatika

Informatika za zdravstvene ustanove

Delovanje še tako majhne zdravstvene ustanove je danes nemogoče brez ustreznega in integriranega informacijskega sistema. Z našimi partnerji zagotavljamo, da boste lahko vse, kar potrebujete, naročili in prejeli na enem mestu.

Kako gradimo informacijske sisteme v zdravstvu in kakšne so izkušnje naročnikov? Priporočamo, da si preberete prispevka Gradnja celovitega informacijskega sistema zdravstvene ustanove ter Brezpapirno poslovanje zdravstvene ustanove.  

Katere storitve in rešitve nudimo:

 • zagotavljanje gostovanja in uporabe celovitih informacijskih rešitev za podporo celotnemu poslovanja zdravstvene ustanove in lekarne skupaj s partnerji, 
 • zagotavljanje nadzora vzpostavitve informacijskih rešitev z zahtevami sledljivosti dostopov in varovanja osebnih podatkov,
 • uvajanje obveščanja, opominjanja in CRM portal za naročniško službo
 • zagotavljanje skladnosti obvestil z zahtevami Pravilnika o najdaljših dopustnih dobah,
 • brezpapirno shranjevanje vseh tipov medicinske dokumentacije ter priprava ali uporaba notranjih pravil skladnih z zahtevami Arhiva Slovenije za zdravstvo,
 • uvajanje rešitev za prepoznavo in uvoz napotnic,
 • prenova izjav in navodil za paciente skladno z zahtevami Zakona o Pacientovih pravicah,
 • prehod na brezpapirno poslovanje tudi za nemedicinske procese,
 • uvajanje različnih RIS/PACS rešitev,
 • uvajanje ter koordinacija projektov digitalizacije  diagnostičnih naprav in aparatov,
 • priprava dokumentacije o izvedbi postopkov ter pojasnilne dolžnosti skladno z Zakonom o pacientovih pravicah.
Rešitve so trenutno pripravljene in primerne samo za naročnike programskih rešitev Birpis21 ter Isoz21. V nadaljevanju se predvideva priprava integracij tudi z drugimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi s pomočjo sistema MedGateway (Src Infonet).

Želim več informacij

Rešitve so pripravljene v sodelovanju s partnerji: