Nudimo celovite tehnološke rešitve in storitve, ki izvedejo aktivnosti brez naše vključenosti. Kadarkoli, 24 ur/dan.

Komuniciranje in bonton

Pred pričetkom izvajanje storitev se izvede intervju z naročnikom ter opravi pregled stanja »kot je«. Storitev se nato izvede kot izobraževalna delavnica s kombinacijo teoretičnega in praktičnega dela za vsakega slušatelja. Na koncu se izvedejo še igre vlog s primeri iz naročnikovega področja dela.

Storitev se lahko izvede tudi na lokaciji naročnika (za več kot 6 udeležencev).

Storitev je namenjena naročnikom, ki želijo:

  • izboljšati komuniciranje po elektronski poti, s pomočjo telefona ali SMS sporočil,
  • povišati zadovoljstvo svojih kupcev in se jim še bolj približati,
  • vzpostaviti poenotena pravila komuniciranja,
  • optimizirati delo v naročniško sprejemnih oddelkih/službah.

Storitev vzpostavitev klicnega centra zagotavlja:

  • analizo stanja in slabosti pri komuniciranju naročnika,
  • predloge izboljšav komuniciranja,
  • komunikacijski bonton in komunikacijska pravila za naročnika,
  • predstavitev primerov v praksi (v tipičnem delovnem okolju slušatelja),
  • preveritev učinkov s strani slušatelja (t.i. igre vlog).
Že od 500 EUR/delovni dan dalje - enkratno plačilo glede na dejanski obseg opravljenih del.

Želim več informacij