Napoved vzdrževalnega posega dne 09.04.2018

3. 4. 2018

Dne 09.04.2018 (od 16:00 do 18:00) bomo izvajali nadgradnjo programske opreme  Gama System eArchive, ki je del storitve eHrambe Logitus, na zadnjo verzijo. Aktivnosti se bodo izvedle zaradi implementacije dopolnitev vezanih na zahteve prihajajoče EU uredbe o varovanju osebnih podatkov (GDPR) ter drugih vsebinskih dopolnitev.

V navedenem obdobju bo lahko motena uporaba storitve eHrambe Logitus.

Zaradi skrbno izbranega popoldanskega termina izven siceršnjih aktivnosti ne predvidevamo, da bo poseg imel vpliv na končne uporabnike naših storitev oziroma, da bo vpliv minimalen. Iz preventivnih razlogov bomo v času vzdrževalnega posega izključili delovanje integracijskih vmesnikov.

Pred nadgradnjo smo o tem obvestili tudi vse integratorje, s katerimi je eHramba Logitus povezana, ter jim omogočili predhodno testiranje v testnem okolju.