Brezpapirno poslovanje: Kako se pravilno odločiti in katera pot je prava?

To je zagotovo vprašanje, ki si ga ustanove zastavljate v zvezi s prehodom na brezpapirno poslovanje v vsej poplavi informacij, različnih interpretacij ter ponudb.

Vabimo vas, da še pravočasno naročite storitev prevzema Vzorčnih notranjih pravil in eHrambe ter se uvrstite v delavnice.

Postopek prevzema Vzorčnih notranjih pravil (VNP) zahteva vsaj 2 meseca, zato ne odlašajte z odločitvijo!

Pripravili smo odgovore na najpogostejša vprašanja:

Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

  • Brezpapirno poslovanje je lahko preprosto in cenejše le, v kolikor je obravnavano celovito.
  • Enotna eHramba (poslovna dokumentacija, dokumentacija o vzgojno izobraževalnem procesu ter druga dokumentacija) pomeni eHrambo za vse sklope poslovanja.
  • Le eHramba pri enem ponudniku, s poenotenim KN (klasifikacijski načrt) omogoča poenotene integracije z različnimi informacijskimi sistemi ter vpogled v vsa gradiva na enem mestu.
  • eHramba za posamezne sklope pri različnih ponudnikih in brez veljavnega KN (za VIZ potrebno od 1.1.2015 dalje upoštevati Enotni KN za VIZ; predpis resornega ministrstva) lahko ustvari veliko zmedo.
  • Predpogoj za pravno formalno priznano eHrambo javnopravne osebe so potrjena notranja pravila:
  1. Možnost: ustanova naredi Notranja pravila sama zase in jih da v potrditev Arhivu RS – to je dolg in strokovno zahteven postopek
    ali
  2. Druga možnost: ustanova prevzame že pripravljena Vzorčna notranja pravila podjetja Logitus (hitrejši postopek).

Ali obstaja rešitev, ki optimizira čas in celoten postopek?

Ali obstaja alternativa?

Kako vemo, da prevzema in notranjih pravil ne bomo preplačali?

Kako vemo, da eHrambe ne bomo preplačali?

Ali je naša rešitev vezana samo na enega ponudnika finančno - poslovnega informacijskega sistema pri javnopravni osebi?

Vsem, ki razmišljate o eHrambi predlagamo, da ne odlašajte z odločitvijo, saj postopki priprave na eHrambo zahtevajo svoj čas.